Installasjon 6.mars 2019

Installasjon 6.mars 2019

Publisert av Kansler Losje IX den 16.03.19. Oppdatert 18.04.20.

 


Råd og Hird sin sammensetning er som følger fra øverst til venstre 2. Skutilsvein Broder Rolf Abrahamsen, 1. Skutilsvein Broder Einar Johansen , Ytre Losjevakt Broder Bjørn Halvorsen, Kantor Broder Svein Ove Grading, Kansler Broder Geir Gurrik, Skattmester Broder Reidar Andersen, Indre Losjevakt Broder Vidar Johansen og Kantor Broder Knut-Martin Østbye.
Nederst fra venstre Jarl Broder Helge Rivelsrud, Høye Drott Broder Stein Gusdal og Lendermann Broder Steinar Halvorsen.

 

 

Losje IX hadde den glede å få besøk av nr. 2 fra venstre Aktverdige Storseglbevarer Broder Fred Edgar Thobiassen som utførte det Rituelle under Installasjonen. Han hadde med seg fra venstre Drott i Losje III Kongsberg Broder Christian Follstad og til høyre Seglbevarer i PLO Viken Thore Storm Ørebech som Forettende Stormarskalker. Høye Drott Broder Stein Gusdal takket for en stilfull og fin Installasjon av Råd og Hird i Losje IX Tønsberg.