Murarkitektur i Kammegata 4 i Tønsberg

Murarkitektur i Kammegata 4 i Tønsberg

Publisert av Kansler Losje IX den 09.09.17. Oppdatert 18.04.20.

Foto: Broder Vidar Lunde

I 1923 ble tomten i Kammegata 4 gitt som gave til broderforeningen av Christian Thorvald Marthinsen og sønnen Axel Marthinsen, begge gullsmeder og fabrikkeiere (Tønsberg Sølvvarefabrikk), og dessuten formenn i Tønsbergs Håndverk- og Industriforening.

En betingelse for gaven var at broderforeningen ble etablert som loge. Dette skjedde i 1924, og på den spisse tomten mellom Kammegata og Møllegaten ble logebygningen oppført i 1924-25 etter tegninger av arkitekt Helge Brat. Ansvarshavende ved byggingen var byggmester Herman Svendsen, Th. Marthinsens forgjenger i Tønsbergs Håndverk- og Industriforenings formannsverv.


Kammegata 4 i 2017

Logen er oppført som en massiv kileformet bygning over tre etasjer, med pussede fasader. Partiet nærmest krysset danner en monumental hovedform med eiendommelige ornamentale former som antyder vindusakser. De to gatefasadene har hvert sitt inngangsparti, med en særegen inngangsdør mot Kammegata. Fasadenes hovedparti domineres av joniske pilastre og har små gavloppbygg av 
ulik form.
Som takrytter har huset et oktogonalt tårnoppbygg. Bygningen er ganske særegen og eiendommelig i sitt uttrykk, og er preget av en nordisk nybarokk. Fasaden mot Kammegata er endel endret grunnet et nyere påbygg.


Broder Thore Kirkevold ved inngangsdøren til vårt Losje-
lokale i Kammegata 4.