RHK presentasjons video

RHK presentasjons video

Se en presentasjonsvideo om livet i vår Orden på https://www.losje.org/ Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden. Ordenen er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon

Les mer
Kunsten å be om hjelp

Kunsten å be om hjelp

Vår Skald Broder Stein har funnet et innlegg fra St. Olavposten nr.3 2016 som Broder Johan A. Gjevikhaug holdt i Losje V Fredrikstad. Innlegget bygger på en artikkel som er skrevet av Gaute Mehl

Les mer
Losje IX nyter våren

Losje IX nyter våren

Losjearbeid er satt på vent inntil videre og for at Brødrene skal kunne gjøre noe sosialt sammen har Broder Sigmund Bell Rysst gått i bresjen for å utføre aktiviteter ute i friluft. Merk at de som møter opp holder de forehåndsregler som er satt fra Helsenorge og respekterer dette.

Les mer