Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

RHK presentasjons video

RHK presentasjons video

Se en presentasjonsvideo om livet i vår Orden på https://www.losje.org/ Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden. Ordenen er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon

Les mer