Tønsberg er regnet som Norges eldste by grunnlagt år 871 og har en rik forhistorie som f.eks Prinsesse Kristina av Tunsberg datter av Kong Håkon IV, hun giftet seg med broren til Spanske Kong Alfonso X i 1258 med en tanke på at Kong Håkon IV ønsket å styrke båndene til andre land.
Prinsesse Kristina døde barnløs i 1262 i Spania og ble gravlagt i et kloster i landsbyen Covarrubias 240 km nord for Madrid.

Dette står på veggen der hun er gravlagt

I 1978 ble en statue av Kristiana satt opp i Covarrubias og en kopi ble satt opp i Tønsberg, byene Covarrubias og Tønsberg har blitt vennskapsbyer av denne hendelsen.
Tønsberg har også vært et betydningsfull geistlig sentrum på 1200 tallet med hele 8 kirker innenfor bygrensen og i 1277 ble Sættargjerden undertegnet som et forlik mellom kongemakten og kirken.
Olavsklosteret i Tønsberg ble grunnlagt på 1100 tallet og tilhørte Premonstratenserordenen som var viet til St.Olav, klosteret var trolig et høykirkelig maktsentrum på denne tiden. Olavsklosteret var en rundkirke og var også den største i Norden med sine ca. 23 meter i diameter.

St. Olav Losje IX Tønsberg ble stiftet 23.mars 1952 i Tønsberg. Losjen har i dag ca. 70 Brødre fra Holmestrand i Nord til Stokke i sør. 
Den 11.oktober 1951 ble 8 kandidater fra Tønsberg tatt opp i Ordenen under Losjemøtet i Losje VIII Larvik som da var starten på losjearbeidet i Tønsberg. 23.mars 1952 ble St. Olav Losje IX Tønsberg stiftet og dette ble foretatt i Tønsberg Eldre Handelsstands lokaler som ga en flott ramme om den høytidelige handlingen. Under møtet ble det tatt opp 8 nye kandidater slik at Losjens Charterbrødre nå talte 17 med gjennomsnittsalder på 36 år.
Den 4.april 1952 begynte vårt selvstendige losjearbeide, og det var mange vanskeligheter å overvinne fortelles det om, dette var grunnet manglende utstyr og inventar som var et manko etter okkupasjonsårene.
Losjemøtene ble avholdt i Odd Fellows lokaler i Falckenbergsgt. 7 siden 1963 frem til tidlig 2000 tallet og har i dag sine losjemøter i Kammegata 4 i Tønsberg, hvor Losjehallen og tilstøtende selskapslokaler leies av Frimurerne i Tønsberg . Rikslosjen og Provinsiallosje Kaupang benytter også denne Losjehallen når de har sine møter.
Brødrene fra Losje IX Tønsberg har vært utrettelige i arbeidet for vår Losje og har innehatt flere embeter i Rikslosjen.
Losje IX Tønsberg har med sin Drott i spissen et stort fokus på rekrutteringsarbeid av flere nye kandidater for opptak i losjen. I den forbindelse så settes det opp ett eller flere informasjonsmøter i året hvor nye kandidater får et bredt innblikk i hva Losjearbeid består av og hva det vil gi tilbake i form av gode verdier. 


Kilde:Jubileumsbok II R.H.K 100 år og wikipedia