Losje IX nyter våren

Losje IX nyter våren

19.03.20 11:23 av Kansler Losje IX

Losjearbeid er satt på vent inntil videre og for at Brødrene skal kunne gjøre noe sosialt sammen har Broder Sigmund Bell Rysst gått i bresjen for å utføre aktiviteter ute i friluft. Merk at de som møter opp holder de forehåndsregler som er satt fra Helsenorge og respekterer dette.

Les mer
Installasjon 6.mars 2019

Installasjon 6.mars 2019

16.03.19 14:08 av Kansler Losje IX

Losje IX hadde den glede å få besøk av Aktverdige Storseglbevarer Broder Fred Edgar Thobiassen som utførte det Rituelle under Installasjonen. Han hadde med seg Drott i Losje III Kongsberg Broder Christian Follstad og Seglbevarer i PLO Viken Thore Storm Ørebech som Forettende Stormarskalker.

Les mer
"If" av Rudyard Kipling

"If" av Rudyard Kipling

18.01.19 00:00 av Kansler Losje IX

Når du ønsker å sette livet ditt i perspektiv og bevisstgjøre deg om hva som skal styre livet ditt og dine valg, da er dette fine diktet "If" av Rudyard Kipling noe man kan forsøke å leve etter. Det gir mange gode mål, store som små. Nedenfor er det originale versjonen på Engelsk og på Norsk oversatt av Andre Bjerke.

Les mer

Kategorier