Nye Brødre i Losje IX

Nye Brødre i Losje IX

Publisert av Kansler Losje IX den 23.11.21. Oppdatert 06.12.21.

Losje IX Tønsberg kan med glede presentere våre tre nye 1. Grad Brødre Daniel Karolius Urke, Hans Marius Kunzmann og Lars Wendt som ble tatt opp på Losjemøtet 17.11.21 i Kammegata 4. Vi hadde den glede å få besøk fra Aktverdige Storårmann Broder Trygve Jarholt som er fadder til Broder Lars Wendt.

Fra venstre Høye Drott Broder Helge Rivelsrud, Aktverdige Storårmann Broder Trygve Jarholt, Broder Daniel Karolius Urke, Broder Hans Marius Kunzmann, Broder Lars Wendt, Lendermann Broder Knut-Martin Østbye. (Foto: Broder Stein Gusdal)